KANMON KAIKYO


 

Commercial Name

Center Location

Size (nautical miles)

Charts (Scale)

Harbors for Entry Training

Kanmon Kaikyo 

33°54’N 130°54’E

12 x 7

A1578_1 (1:20000)

For transit, passage

 
 Kanmon Kaikyo.jpg